Szpital w Ostrowi Mazowieckiej

typ Szpital

lokalizacja Ostrów Mazowiecka, mazowieckie

Głównym zadaniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej jest prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia, w szczególności podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta.

Trwający stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zwiększa zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą sprawne diagnozowanie pacjentów.

Zwracamy się do Państwa z apelem o pomoc i zachęcamy do dokonywania wpłat. Zapewniamy, że wpłacone pieniądze przeznaczone zostaną wyłącznie na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekcyjnych oraz na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego.

Mile widziane jest również wsparcie rzeczowe poprzez zakup brakujących materiałów lub sprzętu.

Każda - nawet najdrobniejsza pomoc - jest na wagę złota.

Dziękujemy!

Wpłaty

Ładuję...