Fundacja Zerwane Więzi

Fundacja Zerwane Więzi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy:

Ludziom dotkniętym problemem braku swojej tożsamości oraz informacji o swojej rodzinie, w szczególności wychowanym w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, domach dziecka oraz ich rodzinom; osobom dotkniętym problemem rozpadu więzi rodzinnej, małżeńskiej czy społecznej; osobom z rodzin rozdzielonych przez los; rodzinom dysfunkcyjnym, patologicznym, nieobjętych pomocą społeczną, instytucjonalną; udzielania wsparcia rodzicom adopcyjnym i biologicznym; poradnictwo pedagogiczne; rodzinom zastępczym spokrewnionym.

Wpłaty

Ładuję...