Fundacja Zerwane Więzi

Fundacja Zerwane Więzi

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Fundacji jest niesienie wszelkiej pomocy:

  1. ludziom dotkniętym problemem braku swojej tożsamości oraz informacji o swojej rodzinie, w szczególności wychowanym w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, domach dziecka oraz ich rodzinom;
  2. osobom dotkniętym problemem rozpadu więzi rodzinnej, małżeńskiej czy społecznej;
  3. osobom z rodzin rozdzielonych przez los;
  4. rodzinom dysfunkcyjnym, patologicznym, nie objętych pomocą społeczną, instytucjonalną;
  5. udzielania wsparcia rodzicom adopcyjnym i biologicznym;
  6. poradnictwo pedagogiczne;
  7. rodzinom zastępczym spokrewnionym

Pomogli

Ładuję...