Fundacja Radia ZET

Fundacja Radia ZET

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Niesiemy pomoc najbardziej potrzebującym - osobom chorym, niepełnosprawnym dotkniętym wypadkami, klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami losowymi, a w szczególności dzieciom. 
Wspieramy także szpitale, szczególnie oddziały i kliniki pediatryczne finansując zakup sprzętu medycznego.