Fundacja Żyć Godnie

Fundacja Żyć Godnie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kolnik, pomorskie

Naszym celem jest wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Zajmujemy się tworzeniem i promowaniem nowych form pomocy społecznej i psychiatrycznej, takich jak: ośrodki krótkotrwałej i długotrwałej opieki specjalistycznej, rehabilitacji, medycznej opieki domowej czy pomocy geriatrycznej.


Prowadzimy:

Warsztat Terapii Zajęciowej (działający od grudnia 2004 roku).

W pracowniach jest prowadzona szeroko pojęta rehabilitacja. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach terapeutycznych oraz w wycieczkach krajoznawczych.

Środowiskowy Dom Samopomocy (działa od grudnia 2005 roku, w Kolniku- gmina Pszczółki)

W domu tym prowadzona jest rehabilitacja podopiecznych ( 30 osób z zaburzeniami psychicznymi) ze szczególnym uwzględnieniem podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. ŚDS rozpoczął kształtowanie rozwoju podopiecznych w taki sposób, by poprzez pracę grupową i indywidualną rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania, odkrywali w sobie zdolności i nabierali pewności siebie.

Organizujemy także zajęcia plastyczne, artystyczno-techniczne, kulinarne i ogrodnicze wyrabiające sprawności manualne i estetyczne.

Działamy w kierunku tworzenia warunków godnego życia osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczeństwie obywatelskim.

Ładuję...

20 zł

KS.pl