Fundacja JAK DOBRZE JEST ŻYĆ

Fundacja JAK DOBRZE JEST ŻYĆ
1 Stały Pomagacz
Bartłomiej Szysz
200 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja JAK DOBRZE JEST ŻYĆ niesie pomoc osobom dotkniętym schorzeniami onkologicznymi i hematologicznymi.

Pomagamy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne. Organizujemy i finansujemy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Niesiemy pomoc osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami oraz ofiarom wypadków.

Podejmujemy i wspieramy działania w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy i finansujemy pomoc prawną, lekarską, psychologiczną i rehabilitację dla osób poszkodowanych w wypadkach i ich rodzin.

Kupujemy leki, środki medyczne, żywność, środki higieny i inne artykuły do realizacji potrzeb życia codziennego. Niesiemy pomoc dzieciom i rodzinom dzieci uzależnionych od środków odurzających  i psychotropowych. Organizujemy i finansujemy zabiegi medyczne,  kuracje i zabiegi rehabilitacyjne, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.

Udzielamy pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. Niesiemy pomoc dzieciom szczególnie uzdolnionym, a znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 Stały Pomagacz
Bartłomiej Szysz
200 zł miesięcznie