FUNDACJA UWIERZ W POMOC

FUNDACJA UWIERZ W POMOC

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, Polska, wielkopolskie

"Fundacja Uwierz w Pomoc "powstała w 2016 roku w Poznaniu. Naszym celem jest, aby poprawić warunki życiowe i bytowe najbardziej potrzebującym w czasie choroby, chcemy wspierać najbardziej potrzebujących. Wychodząc naprzeciw ludziom, realizujemy bardzo intensywne działania. Organizujemy imprezy rodzinne, taneczne, sportowe oraz zbiórki: odzieży, zabawek, aby wspomóc, zdobyć środki pieniężne osoby potrzebującej na leczenie. Podejmujemy współprace z przyjaznymi firmami, organizacjami, które chcą uczestniczyć w naszej codziennej działalności.  

Celem Naszej Fundacji jest:

1.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

2.działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

3.promocja i organizacja wolontariatu

4.promocja zdrowia 

5.wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia

6.wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia

Pomogli

Ładuję...