Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II

Centrum  Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Borne, zachodniopomorskie

Jesteśmy jednym z zaledwie kilku ośrodków w Polsce, który zapewnia chorym na Stwardnienie Rozsiane kompleksową rehabilitację i powrót do zdrowia. Rocznie przyjmujemy ponad 500 pacjentów z kraju i zagranicy.

Wesprzyj nas, abyśmy mogli realizować naszą misję jeszcze lepiej!

Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem-Sulinowie zajmuje się kompleksową rehabilitacją głównie Osób dotkniętych SM. Celem Fundacji jest:

 w pierwszej kolejności realizacja jej misji, która brzmi następująco: 

„Działania mające na celu wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich otoczenia, w różnych aspektach życia, uwzględniając wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji, zgodnie z uniwersalnymi zasadami filozofii personalistycznej jej Patrona”;

integrowanie osób chorych na stwardnienie rozsiane; propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach stwardnienia rozsianego; działalność charytatywna na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzin; prowadzenie w formie Instytutu Badań nad Stwardnieniem Rozsianym, działalności naukowej, dydaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwoju i propagowania metod leczenia i rehabilitacji stwardnienia rozsianego; wielowymiarowa rehabilitacja, leczenie, opieka, edukacja, profilaktyka osób chorych na stwardnienie rozsiane i związanego z nimi środowiska, zarówno w zakładach leczniczych jak też w szeroko rozumianej przestrzeni wirtualnej; w uzasadnionych przez Zarząd Fundacji przypadkach, pomoc innym osobom wymagającym neurorehabilitacji.