Opolska Fundacja Antynowotworowa

Opolska Fundacja Antynowotworowa

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Opole, opolskie

Działamy na rzecz rozwoju onkologii na Opolszczyźnie.
 
Propagujemy profilaktykę onkologiczną pod hasłem "rak wcześnie wykryty jest wyleczalny". Cel ten jest realizowany przy współpracy m.in. m.in. z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
 
Organizujemy kursy doskonalące dla lekarzy rodzinnych. Kursy są zatwierdzone przez Opolską Izbę Lekarską i kończą się przyznaniem lekarzom punktów szkoleniowych. Celem tych kursów jest wzrost wykrywania i kierowania do onkologów pacjentów z podejrzeniem i wczesnymi objawami nowotworów.
 
Stworzyliśmy system opieki nad pacjentami po leczeniu onkologicznym.
 

Organizujemy spotkania w gminach, propagując badania profilaktyczne zwłaszcza badania cytologiczne i mammografie oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy.
 
Organizujemy badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, piersi, miednicy i tarczycy we wsiach gdzie nie ma dostępu do tych badań. Badania wykonujemy na własnym sprzęcie najnowszej generacji.
 
Wspieramy działalność innych osób prawnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 
Do tej pory kupiliśmy dla Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu sprzęt i aparaturę medyczną (m.in. drobny sprzęt dla oddziału i poradni ginekologii, aparaturę dla bloku operacyjnego i oddziału chirurgii, stół do napromieniania, komputerowy system planowania radioterapii, system unieruchomień dla zakładu radioterapii,  fotele do podawania chemioterapii, pompy infuzyjne dla poradni i oddziału chemioterapii, tomograf komputerowy dla zakładu radiologii i inne.
 
Zrefundowaliśmy w całości lub częściowo koszty szkoleń krajowych i zagranicznych, na które oddelegowani byli pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu (lekarze, fizycy, elektronicy, pielęgniarki i technicy).
 
Kupiliśmy na zamówienie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Onkologii w Opolu podręczniki medyczne oraz sfinansowaliśmy prenumeratę czasopism fachowych.

Wpłaty

Ładuję...