Fundacja Fabryka Pomocy

Fundacja Fabryka Pomocy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kiekrz, wielkopolskie

Fundacja Fabryka Pomocy powstała, by pomagać osobom, które doświadczyły poczucia straty, którym utrata bliskiego człowieka czy też zdrowia, pracy, majątku, poczucia bezpieczeństwa odebrała sens życia.
Naszym celem nadrzędnym jest pomoc w odzyskaniu zdrowia psychicznego, radości, wiary, nadziei każdej osoby naznaczonej stratą.
Fabryka Pomocy to również szeroki wachlarz działania pomocowego wspierającego zdrowie oraz rozwój, karierę i promocję działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej dzieci i młodzież.

Nasze cele statutowe:

1.    Pomoc rodzinie po utracie osoby bliskiej, stracie zdrowia,  pracy, majątku, poczucia bezpieczeństwa.
2.    Propagowanie wiedzy na temat zdrowia psychicznego dzieci i dorosłych.
3.    Wspieranie zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i dorosłych.
4.    Pomoc osobom niepełnosprawnym w celu podniesienia zdrowia oraz komfortu życia.
5.    Opieka i pomoc społeczna  osobom ubogim i starszym w utrzymaniu  zdrowia fizycznego i psychicznego w celu polepszenia jakości życia. 
6.    Pomoc osobom z terenów wiejskich.  
7.    Działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie, a także dorosłych artystów muzyków.

8.    Pomoc humanitarna. 
9.    Wspieranie działalności  kościołów i związków wyznaniowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
10.    Wsparcie finansowe, a także merytoryczne inicjatyw mających na celu rozwój sportowy, kulturalny, edukacyjny.

Wpłaty

Ładuję...