Fundacja Patryka Vegi

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Patryka Vegi zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem działań zmierzających do poprawy warunków bytowych dzieci i młodzieży. Opieką obejmujemy osoby odrzucone, niechciane, chore i wykluczone przez innych. Naszą działalność rozpoczęliśmy w Afryce, a obecnie obejmujemy pomocą również dzieci w Polsce. Wspieramy między innymi niepełnosprawnych Podopiecznych z Domu Chłopaków w Broniszewicach.