Toalety dla chłopców w Nahaleen

Zdjęcie zbiórki
Zbiórka zakończona
Zgłaszający zbiórkę: Polska Akcja Humanitarna
Warszawa, mazowieckie
Rozpoczęcie: 2 Grudnia 2010
Zakończenie: 31 Grudnia 2011

Rezultat zbiórki

Zebrana kwota nie pozwoli nam wybudować toalet dla chłopców. Postanowiliśmy ją przeznaczyć na inny projekt sanitarny w Strefie Gazy, a dokładnie na oczyszczalnię ścieków napędzaną energią z paneli słonecznych.

Pomysł na projekt zrodził się w społeczności z Abasan w południowej części Strefy Gazy, znajdującej się 3 km od granicy z Izraelem, utrzymującej się głównie dzięki własnym uprawom i pracom dorywczym.

Na tym obszarze woda do nawadniania pól jest kupowana przez mieszkańców, co znacznie zmniejsza możliwości rozwoju upraw. Dodatkowo, system odprowadzania ścieków stanowią niewielkie prywatne zbiorniki  podziemne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i zanieczyszczają środowisko.

Opis zbiórki

W wiosce Nahaleen znajduje się szkoła w której uczy się 513 dzieci. Obejmuje ona klasy od siódmej do dwunastej. W szkole pracują 32 osoby (kadra nauczycielska i pion administracyjny), razem z uczniami daje to 545 osób. W szkole znajdują się 4 toalety dla uczniów i 3 toalety dla personelu, które pozostają otwarte do użytku dla uczniów. Na jedną toaletę przypada 128 uczniów.
 
Niewystarczająca liczba szkolnych toalet (1 toaleta/128 uczniów), jest szczególnym utrudnieniem, zarówno jeśli chodzi o swobodę korzystania z toalet, jak i wpływ na wyniki w nauce dzieci. Dyrektor zezwolił nauczycielom na wypuszczanie uczniów podczas lekcji do toalet, bowiem nie ma możliwości, by wszyscy potrzebujący zdążyli skorzystać z toalety podczas przerwy.
 
Chcielibyśmy wybudować budynek sanitarny, w skład którego wejdzie m.in. blok 10 toalet dla uczniów, w tym jedna dla osób niepełnosprawnych, które umiejscowione będą w odpowiednim miejscu, zapewniając swobodę korzystania.
 
W skład obiektu będą wchodzić również umywalnie. Budynek będzie wykonany z bloków cementowych, otynkowany i pomalowany. Ściany wewnętrzne oraz podłogi zostaną wyłożone płytkami ceramicznymi. Sufit oraz część ścian zostaną pomalowane. Wentylację zapewnią okna oraz wywietrzniki. Każda toaleta będzie oddzielna i zamykana od środka. Zainstalowane zostaną dostępne na rynku muszle klozetowe wraz ze spłuczkami oraz umywalki, krany i lustra.
 
Na dachu budynku zostaną zainstalowane 2 zbiorniki o pojemności 2 m³ każdy – jeden na wodę „czystą”,  a drugi na tzw. „wodę szarą”, która służyć będzie do spłukiwania toalet.
 
Zbudowane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w automatyczne zawory bezpieczeństwa, zapobiegające przelaniu się wody pompowanej do zbiorników.
 
„Woda szara” z umywalni będzie odprowadzana do podziemnego zbiornika, skąd następnie pompowana będzie do zbiornika znajdującego się na dachu bloku toalet. Nadmiar „wody szarej” będzie odprowadzany za pomocą drenażu na pobliski teren i służyć będzie do nawadniania. Woda „czysta” będzie dostarczana do zbiornika bezpośrednio z sieci wodociągowej lub ze zbiorników na wodę znajdujących się na terenie szkoły. Ścieki z toalet będą odprowadzone do kanalizacji.
 
Do budynku zostanie doprowadzona również energia elektryczna, zapewniająca oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz budynku. Na zewnętrznej ścianie budynku zostaną zainstalowane krany z wodą pitną. Woda będzie pompowana ze zbiornika, a następnie poddawana filtracji, by zapewnić bezpieczeństwo spożycia. Otoczenie kranu, tzw. korytka, będą wyłożone płytkami ceramicznymi. Nadmiar wody będzie odprowadzany za pomocą drenażu na pobliskie tereny i będzie służył do ich nawadniania.

Dodatkowo istnieje konieczność wybudowania szamba. Sytuacja w szkole jest pod tym względem krytyczna – szkoła go po prostu nie ma. Zamiast tego ścieki odprowadzane są do niezabezpieczonej dziury w ziemi, skąd nieczystości przedostają się do wód gruntowych.
 
Kosztorys całego przedsięwzięcia wynosi 274 703 złote i obejmuje prace projektowe niezbędne do wykonania zbiornika wodnego, tablicę informacyjną o partnerach projektów oraz koszty administracyjne.
 
Gorąco zachęcamy do wsparcia naszego celu i pomocy przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Ta zbiórka jest już zakończona. Wesprzyj innych Potrzebujących.

Obserwuj ważne zbiórki